? معرفی کتاب - عاشقانه ها
شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1387

زن در ریگ روان : نوشته کوبو آبه

ترجمه مهدی غبرایی

انتشارات نیلوفر

کنزابورو اویه برنده جایزه ادبی نوبل 1994 کوبو آبه را استاد خود معرفی کرد و جایزه نوبل را حق او دانسته بود .

زن در ریگ روان یکی از پرآوازه ترین رمان های معاصر ژاپنی است . این رمان خصوصیت اسطوره های بزرگ را دارد که با دقت داستان های واقعی روایت می شود . استعدادی را نمایان می کند که مربوط به مرزهای جغرافیایی نمی شود . دستاوردی است عظیم .

 

بیست و یک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه

انتخاب و ترجمه ابولحسن نجفی

انتشارات نیلوفر

تنوع و غنای ادبیات معاصر فرانسه را از همین مقدار اندک می توان دریافت .

دیدگاه ها گوناگون و سبک ها بسیار متفاوت است و مترجم کوشیده تا تفاوت سبک ها را در ترجمه منعکس کند .

اگر این کتاب را خریدید من پیشنهاد می کنم که ابتدا داستان درس های پنجشنبه را بخوانید . من واقعا لذت بردم . تباه شدن زندگی معلمی است که درس خصوصی می دهد .