? عاشقانه ها
سه‌شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1387

تمنای عاشق

 آن را که جفا جوست نمی باید خواست
سنگین دل و بد خوست نمی باید خواست
 
مارا ز تو غیر از توتمنایی نیست
از دوست به جز دوست نمی باید خواست