? درخت - عاشقانه ها
سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1387

درخت

درختی خشک را مانم به صحرا

که عمری سر کنم تنهای تنها

نه بارانی که آرد برگ و باری

نه برقی تا بسوزد هستی اش را!

فریدون مشیری