? شراب آب - عاشقانه ها
X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 گفتم : که چیسن فرق میان شراب و آب
 کاین یک کند خنک دل و آن یک کند کباب
 گفتا : که آب خنده ی عشق است درسرشک
 لیکن شراب نقش سرشک است در سراب