? . . . - عاشقانه ها
جمعه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

از من پرسیده ای  که چرا دوستم داری ؟

اما می دانی که هر آنچه را با هم بدست آوردیم و

باعث رشد ما شده دوست داشتنی است .

پرندگان را نگاه کن که در یک لانه رشد می کنند

آنان نیز همچون ما یکدیگر را دوست دارند .

آنها همیشه همچون ما هستند .