? . . . - عاشقانه ها
جمعه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1387

حقیقت دارد که اغلب عشق های واقعی و پر شور

به اندازه یک زندگی

و حتی بالاتر از آن

نیز طول می کشند .

اما من

عشقی را می شناسم که یک ماه به درازا کشید

با این وجود واقعی بود