? عاشقانه ای از . . . - عاشقانه ها
سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1387
با تو از او سخن خواهم گفت
با تو از او که دگر
در پس پرده هجرت به زمان آویخته است
تا که از رهگذر تنهائی
بشتابی به نگاهی که تو را
چون پری در غم و اندوه
به یک تار شبی
بگذارد
برود