? عاشقانه ای از . . . - عاشقانه ها
سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1387
زندگانی شعریست که تو باید بسرایی انرا

یا بخوانی ان را

یا بدان گوش دهی

لااقل باید ان را تحسین کنی

تا در این راه

به اردوی طراوت و ترنم برسی...