? عاشقانه ها
X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1387

سوار ِ دیگری می خواهد این باد

که هر کجا پا می گذارد

جای پای رفته دارد

نه اسب     نه افساری به دست دارم

هرچه می دوم بیشتر دیر می کنم

به هر کسی رسیده ام از من گذشته بود

گذشته ام

گذاشتم که بگذرد

من از خودم بیرون نرفته ام

که به جایی رسیده باشم

کوتابلو؟   کجاست راه؟

به هر جا که می رسم از آن گذشته ام

 علی عبدالرضایی