? یادداشت دهم : تنهایی - عاشقانه ها
یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1387

سلام

و اما امروز : ۲۲ اردیبهشت

من نمی گویم که تنهایی سخت نیست

من هرگز نمی گویم که بی کسی غم نیست .

هرگز نگفته ام .

اما . . .

من . . .

من کسی را می شناسم که تنها بو د

اما خوشبخت !

این است هنر زندگی کردن!