? یادداشت چهاردهم - عاشقانه ها
جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387

و اما امروز :

جمعه ۱۰ خرداد:

دوستت دارم 

نه مثل دیروز 

نه مثل روز هایی که اکنون هفته ها و ماه ها و سال ها از آنها می گذرد .

نه مثل فردا

و نه مثل روز هایی که  شاید هرگز لمسشان نکنم

دوستت دارم مثل امروز .

 دوستت دارم

نه مثل لیلی

نه مثل مجنون

دوستت دارم

مثل خودم مثل تو

دوستت دارم شریک روز و روزگارم

همیشه تا . . .