? یادداشت پانزدهم - عاشقانه ها
شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1387

و اما امروز :

اعتراف:

سخت است

اما

باید بگویم

که من اشتباه کردم

اشتباهی بزرگ

خداوندا مرا ببخش

و خداوندا یاریم کن

همین