? یادداشت شانزدهم - عاشقانه ها
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387

و اما امروز

حتی آفتاب این روز های گرم

هم نتوانست یخ اندیشه هایم را اب کند

اما

عشق چرا !!