? یادداشت دوازدهم - عاشقانه ها
سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

یاداشت دوازدهم :

سلام

و اما امروز :

۳۱ اردیبهشت

می روم آنسو ها

آن دور تر ها

در دشتی وسیع

شبانی نشسته

بر سایه  درخت خشکیده ای

تنها

با نی لبکی حرین

در تنگه غروب

دلگتنگ تر از همیشه برای او !